Wat doet PID-advies...

Visie op HR

Ondernemingen hebben meer en meer te maken met snel veranderende omgevingen, markten en regelgeving. Veranderingen waarop snel moet worden geanticipeerd, bijvoorbeeld op het gebied van de inzet van personeel (kwalitatief, kwantitatief en ook qua samenstelling). Daarnaast zijn ook de eisen van medewerkers aan het veranderen.


HR levert primair ondersteuning om succesvoller te kunnen ondernemen. Belangrijkste aandachtspunt voor HR is dat de medewerkers het voornaamste bezit van een onderneming zijn, want gedreven en gelukkige medewerkers dragen aantoonbaar bij aan de doelstellingen van de onderneming. Zeker als de inzet van medewerkers (aantal, kennis en samenstelling) optimaal is afgestemd op de behoeftes van de onderneming.

 

Met ondersteuning van HR kan optimaal een omgeving worden gecreëerd waarin niet alleen de medewerkers kunnen excelleren, maar waarbij juist ook het totale resultaat naar een hoger niveau (kwantitatief en kwalitatief) kan worden gebracht.

 

Het creëren van deze omgeving bestaat aan de ene kant uit het uitvoeren van puur personeelsmanagement (operationeel), terwijl aan de andere kant met de onderneming moet worden nagedacht over de toekomst (strategisch). Op operationeel niveau moet aandacht worden besteed aan het vastleggen van personeelsdossiers, het bepalen en onderhouden van functiehuizen en -beschrijvingen, het leveren van ondersteuning bij disfunctioneren en ziekte, maar ook het actief ondersteunen van veranderingen binnen de onderneming. In HR termen gaat het hier dus om het leveren van ondersteuning en expertise op gebied van in-, door- en uitstroom. Meetbare ondersteuning aan de realisatie van de doelstellingen van de onderneming, waarbij deze ondersteuning niet alleen is gebaseerd op een onderbuik gevoel en subjectieve beoordelingen.

 

Om snel beslissingen te kunnen nemen, wordt steeds vaker aan HR gevraagd om bruikbare analyses uit te voeren die gebaseerd zijn op beschikbare feiten. Veel van deze feiten zijn als data (cijfers) terug te vinden binnen de organisatie (bijvoorbeeld in het financieel- of personeelssysteem). Door deze data vanuit de HR expertise nader te analyseren en te filteren kunnen ondernemingen aantoonbaar betere en ook snellere beslissingen nemen. Het analyseren en gebruiken van objectieve data in combinatie met de menselijke kant vraagt om een helder advies van de (externe) HR professional.

 

PID-advies levert haar bijdrage op het gebied van HR door ondernemingen te ondersteunen op gebied van Interim HR advies, Casemanagement Verzuim en HR abonnementen.